คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ดูแลรักษาร่างกายของผู้ป่วยผ่านกระบวนการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และบำบัดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ประสิทธิภาพลดลง อาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ อายุ หรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ เนื่องจากการมีร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้อีกด้วย

คลินิกกายภาพบำบัด

การรักษาและให้บริการ

 • กายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ (Orthopedic) การตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาภาวะผิดปกติ หรือบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เช่น
  • อาการปวดคอ บ่า สะบัก ไหล่
  • อาการปวดหลัง สะโพก เข่า ข้อเท้า ฝ้าเท้า
  • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
  • ภาวะข้อไหล่ติด
  • ข้อเท้าหรือข้อมือแพลง
  • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
  • การบาดเจ็บจากการทำงาน
  • ข้อต่อยึดติดภายหลังจากการผ่าตัด หรือจากการใส่เฝือก
   ด้วยวิธีการรักษาโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities) หรือ เทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Techniques) การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (Therapeutic Exercise) พร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • กายภาพบำบัดทางระบบประสาท (Neurological) การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโรคระบบประสาท เช่น
  • โรคหลอดเลือดในสมองแตก (Stroke)
  • โรคอัมพาตใบหน้า (Bell’s palsy)
  • โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)
  •  ภาวะบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังหรือสมอง (Spinal cord injury)
  • ผู้ป่วยเด็กสมองพิการตั้งแต่กำเนิด (Cerebral palsy)
   โดยการฟื้นฟูทักษะการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด ด้วยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกการทรงตัว การฝึกเดิน ซึ่งการฝึกจะขึ้นอยู่กับปัญหาของผู้ป่วยแต่ละคน
 • กายภาพบำบัดทางระบบทรวงอก (Cardiovascular and pulmonary) การฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจ เช่น
  • ผู้ป่วยปวดอุดกลั้นเรื้อรัง (COPD)
  • ผู้ป่วยปอดอักเสบ (Pneumonia)
  • ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะเสมหะคั่งค้างในปอด (Secretion retention)
   โดยการฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจด้วยการฝึกหายใจ การฝึกไอ การเคาะปอด รวมทั้งการเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอดและหัวใจ
 • กายภาพบำบัดในชุนชน
  • การทำงานในเชิงรุกเพื่อให้การดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่ด้อยโอกาสไม่สามารถเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลได้ การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในงานส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน

คลินิกกายภาพบำบัด

สถานที่ตั้ง
อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 1

เวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ยกเว้น วันหยุดทางราชการ