ห้องพักผู้ป่วย

ราคาห้องพักผู้ป่วยใน

ประเภท ค่าอาหาร+เตียง ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าบริการทั่วไป รวมราคา/วัน
เตียงสามัญ 400 200 1,000 1,600

สิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภท น้ำดื่ม / เหยือก เตียง WI-FI ชุดถ้วย-ชาม
เตียงสามัญ ไม่จำกัด เตียงไฟฟ้า/เตียงธรรมดา ยังไม่มีบริการ 1 ชุด