ห้องพักผู้ป่วย

ราคาห้องพักผู้ป่วยใน

ประเภทค่าอาหาร+เตียงค่าบริการทางการพยาบาลค่าบริการทั่วไปรวมราคา/วัน
เตียงสามัญ4002001,0001,600

สิ่งอำนวยความสะดวก

ประเภทน้ำดื่ม / เหยือกเตียงWI-FIชุดถ้วย-ชาม
เตียงสามัญไม่จำกัดเตียงไฟฟ้า/เตียงธรรมดายังไม่มีบริการ1 ชุด