หอผู้ป่วยฉลองพัฒน์

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยฉลองพัฒน์ (IPD)

หอผู้ป่วยฉลองพัฒน์

ให้บริการผู้ป่วยที่นอนพักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค โดยให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพและต่อเนื่องตลอด 24 ชม. ตามสภาวะการเจ็บป่วยและความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับบริการมีความปลอดภัย

การรักษาและให้บริการ

  • เปิดให้บริการผู้ป่วย 24 ชั่วโมง
  • รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลอย่างน้อย 10 เตียง

หอผู้ป่วยฉลองพัฒน์

หอผู้ป่วยฉลองพัฒน์

สถานที่ให้บริการ

  • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 1

วัน-เวลาให้บริการ

  • ให้บริการทุกวัน 24 ชั่วโมง