ตารางการตรวจรักษา

ตารางให้บริการตรวจ – รักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลฉลอง

(ตารางดังกล่าวจัดทำขึ้นชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
(ขอสงวนสิทธิ์ให้การรักษาผู้ป่วยตามลำดับความฉุกเฉินทางการแพทย์)
เวลาให้บริการ หมายเหตุ
วันจันทร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอังคาร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพุธ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันศุกร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันเสาร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

 

 

 

คลินิกผู้ป่วยนอก (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
รอบเช้า (08.30 – 12.00) (12.00-13.00) รอบบ่าย (13.01 – 16.00)
วันจันทร์ คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
คลินิกฝากครรภ์ พัก
คลินิกตรวจตา (สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) พัก
คลินิกวันใหม่ (บำบัดยาเสพติด) คัดกรองส่งเสริมสุขภาพ พัก คลินิกวันใหม่ (บำบัดยาเสพติด) คัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วันอังคาร คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
คลินิกสุขภาพดี พัก คลินิกผู้สูงอายุ (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน)
คลินิกสุขภาพเด็กดี พัก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า / เยี่ยมบ้าน (ต.ฉลอง ราไวย์)
วันพุธ คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
คลินิกฝากครรภ์ พัก
ศัลยกรรมกระดูก พัก
คลินิกสุขภาพใจ (สุขภาพจิตและจิตเวช) คัดกรองส่งเสริมสุขภาพ พัก คลินิกสุขภาพใจ (สุขภาพจิตและจิตเวช) / เยี่ยมบ้าน (ต.กะรน)
วันพฤหัสบดี คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง พัก คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
งานสุขศึกษา และ คลินิกไร้พุง พัก คลินิกวางแผนครอบครัว และ ส่งเสริมการมีบุตร
วันศุกร์ คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง พัก คลินิกโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
คลินิกวันใหม่ (บำบัดยาเสพติด) คัดกรองและควบคุมป้องกันวัณโรค พัก คลินิกวันใหม่ (บำบัดยาเสพติด) / เยี่ยมบ้าน 3 ตำบล
วันเสาร์ คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
วันอาทิตย์ คลินิกตรวจโรคทั่วไป พัก คลินิกตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ