ตารางการตรวจรักษา

ตารางให้บริการตรวจ – รักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลฉลอง

(ตารางดังกล่าวจัดทำขึ้นชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
(ขอสงวนสิทธิ์ให้การรักษาผู้ป่วยตามลำดับความฉุกเฉินทางการแพทย์)
เวลาให้บริการ หมายเหตุ
วันจันทร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอังคาร เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพุธ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันศุกร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันเสาร์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
คลินิกผู้ป่วยนอก (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
รอบเช้า (08.30 – 12.00) (12.00-13.00) รอบบ่าย (13.01 – 16.00) รอบค่ำ (16.01 – 20.00)
วันจันทร์ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป พัก คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา พัก คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันอังคาร คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป พัก คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกวัคซีนเด็กแรกเกิด-2เดือน พัก
พัก คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา พัก คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันพุธ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป พัก คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกกระดูกและข้อ พัก
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกฝากครรภ์ พัก คลินิกฝากครรภ์
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา พัก คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
พัก คลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์แผนไทย)
วันพฤหัสบดี คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป พัก คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
พัก โรงเรียนพ่อแม่ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พัก คลินิกวางแผนครอบครัว(การคุมกำเนิด), ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจมะเร็งเต้านมโดย จนท. สาธารณสุข, ตวจหลังคลอด
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา พัก คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันศุกร์ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป พัก คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกโรคเรื้อรัง[เบาหวาน,ความดัน] (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,3 และ 4 ของเดือน) พัก คลินิกโรคเรื้อรัง[เบาหวาน,ความดัน] (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,3 และ 4 ของเดือน)
คลินิกลดพุง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน) พัก คลินิกฝากครรภ์
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา พัก คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันเสาร์หรือวันหยุดราชการ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ
ห้องทำแผล-ฉีดยา พัก ห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ พัก คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ