ตารางการให้บริการตรวจ – รักษาผู้ป่วย

ตารางให้บริการตรวจ – รักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลฉลอง

(ตารางดังกล่าวจัดทำขึ้นชั่วคราวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย)

แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
(ขอสงวนสิทธิ์ให้การรักษาผู้ป่วยตามลำดับความฉุกเฉินทางการแพทย์)
เวลาให้บริการหมายเหตุ
วันจันทร์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอังคารเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพุธเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันพฤหัสบดีเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันศุกร์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันเสาร์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
วันอาทิตย์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงหลังเวลา 22.00 น. รับเฉพาะผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
คลินิกผู้ป่วยนอก (ชั้น1, ตึก OPD สีฟ้า)
รอบเช้า (08.30 – 12.00)(12.00-13.00)รอบบ่าย (13.01 – 16.00) รอบค่ำ (16.01 – 20.00)
วันจันทร์คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปพักคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุราพักคลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันอังคารคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปพักคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกวัคซีนเด็กแรกเกิด-2เดือนพัก
พักคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุราพักคลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันพุธคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปพักคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
คลินิกกระดูกและข้อพัก
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกฝากครรภ์พักคลินิกฝากครรภ์
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุราพักคลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
พักคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (แพทย์แผนไทย)
วันพฤหัสบดีคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปพักคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
พักโรงเรียนพ่อแม่ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)
พักคลินิกวางแผนครอบครัว(การคุมกำเนิด), ตรวจมะเร็งปากมดลูก, ตรวจมะเร็งเต้านมโดย จนท. สาธารณสุข, ตวจหลังคลอด
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุราพักคลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันศุกร์คลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไปพักคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
คลินิกโรคเรื้อรัง[เบาหวาน,ความดัน] (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,3 และ 4 ของเดือน)พักคลินิกโรคเรื้อรัง[เบาหวาน,ความดัน] (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,3 และ 4 ของเดือน)
คลินิกลดพุง/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน)พักคลินิกฝากครรภ์
คลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุราพักคลินิกให้สุขศึกษา เลิกบุหรี่ สุรา
วันเสาร์หรือวันหยุดราชการคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
วันอาทิตย์หรือวันหยุดราชการคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการคลินิกผู้ป่วยนอกทั่วไป หยุดให้บริการ
ห้องทำแผล-ฉีดยาพักห้องทำแผล-ฉีดยา
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจพักคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ