คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลฉลอง

คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลฉลอง เริ่มเปิดบริการวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เปิดให้บริการด้านทันตกรรมแก่ผู้มารับบริการ ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง

การรักษาและให้บริการ

 • การบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันรอยโรคในช่องปาก
  • การออกหน่วยทันตกรรมเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก ป.1
  • การออกหน่วยทันตกรรมเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กปฐมวัย
 • การบริการด้านการรักษาและฟื้นฟู
  • การออกหน่วยทันตกรรมให้บริการอุดฟันในเด็ก ป.6
  • การให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลฉลองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์และ โรงพยาบาลฉลอง
   • บริการถอนฟัน
    ถอนฟัน

    – ฟันผุลึกถึงชั้นโพรงประสาทฟัน และสูญเสียเนื้อฟันเป็นบริเวณกว้าง จนไม่สามารถบูรณะได้
    – โรคเหงือกขั้นรุนแรง
    – ฟันแตกหรือร้าวในแนวดิ่งจนไม่สามารถบูรณะได้
    – ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้
    – ถอนเพื่อเตรียมจัดฟัน

   • บริการขูดหินปูน
    ขูดหินปูน

    คราบหินปูน คือคราบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่รวมตัวกับเศษอาหารกลายเป็นแผ่นจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่ขอบฟันที่ติดกับเหงือก เมื่อทับถมกันมากเข้าก็จะมีลักษณะเป็นคราบหินปูน และเกาะแน่นที่ฟันจนอาจทำให้เกิดโรคปริทันต์ หรือโรคเหงือกได้

   • บริการอุดฟัน
    อุดฟัน

    การอุดฟัน คือ การทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไปจาก ฟันผุ ฟันสึก ฟันแตกหักหรือบิ่น หรือวัสดุอุดเก่าชำรุด เพื่อให้กลับมามีรูปร่างฟันตามปกติ สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ รวมถึงมีความสวยงาม

   • ผ่าฟันคุด
    ผ่าฟันคุด

    การผ่าตัดทางทันตกรรมเพื่อนำฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้ตามปกติออก ซึ่งฟันนั้นฝังตัวอยู่ใต้เนื้อเยื่อของเหงือกและกระดูกขากรรไกร โดยการผ่าตัดจะเกิดขึ้นเมื่อฟันที่ฝังตัวอยู่ส่งผลกระทบกับฟันซี่อื่น ทำให้เกิดอาการปวด หรือเกิดอาการอักเสบติดเชื้อ

   • บริการรักษาคลองรากฟัน
    รักษาคลองรากฟัน

    กระบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการอักเสบติดเชื้อ รวมทั้งทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อโรคและอุดด้วยวัสดุอุดคลองรากฟัน รวมถึงการบูรณะตัวฟันด้วยการอุดฟัน การใส่เดือย และการทำครอบฟัน เพื่อความสวยงาม และสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

   • บริการฟันเทียม
    ฟันเทียม

    1. ฟันเทียมชนิดถอดได้ คือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งใช้ทดแทนฟัน ผู้ป่วยสามารถใส่หรือถอดฟันปลอมชนิดนี้ได้ด้วยตนเอง มีทั้งที่ทำจากเรซินอะคริลิก (พลาสติก) และโลหะ
    2. ฟันเทียมชนิดติดแน่น คือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้บูรณะฟันในกรณีที่มีการสูญเสียเนื้อฟันบางส่วนเนื่องมาจากรอยผุ หรือฟันแตกหัก ได้แก่ ครอบฟัน วัสดุที่ใช้ทำครอบฟันอาจทำมากจากโลหะล้วน โลหะเคลือบกระเบื้องสีเหมือนฟัน หรือ ทำจากกระเบื้องล้วนไม่มีส่วนผสมของโลหะ

สถานที่ให้บริการ

 • อาคารผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา ชั้น 2

วัน-เวลาให้บริการ

 • ให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)