ติดต่อโรงพยาบาล


ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลฉลอง
99 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130
Email : Info.chalonghospital@gmail.com
Tel: 076-384342 ถึง 3 , 076-384346
Fax : 076-384348

เบอร์ต่อภายใน
งานเวชระเบียน/ห้องบัตร : 1011
งานผู้ป่วยนอก : 1031
งานผู้ป่วยใน : 2401
งานเภสัชกรรม : 1084
งานทันตกรรม : 1121
งานแพทย์แผนไทย : 1134
งานกายภาพบำบัด : 1241
งานธุรการ : 2713
งานการเงิน : 1181
งานปฐมภูมิและองค์รวม : 2301