ติดต่อโรงพยาบาล


ติดต่อเราได้ที่

โรงพยาบาลฉลอง
99 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Email : Info.chalonghospital@gmail.com
Tel: 076-384342 ถึง 3 , 076-384346
Fax : 076-384348

เบอร์ต่อภายใน
แผนกผู้ป่วยนอก : 3707
แผนกผู้ป่วยใน : 3725
แผนกเภสัชกรรม : 3709
แผนกทันตกรรม : 3718
แผนกแพทย์แผนไทย : 3720
แผนกเวชกรรมสังคม : 3724
แผนกกายภาพบำบัด : 3701