กองทุน-มูลนิธิ โรงพยาบาลฉลอง

 1. บัญชีกองทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฉลอง
  เงินจากกองทุนนี้ใช้เพื่อการก่อสร้างอาคารเอ็กซ์เรย์และจัดซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  ชื่อบัญชี  : กองทุนก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลฉลอง
  ธนาคาร   : กรุงไทย สาขาภูเก็ต
  เลขบัญชี :  805-0-85144-3

 2. บัญชีกองทุนพัฒนาเพื่อ โรงพยาบาลฉลอง
  เงินบริจาคจากกองทุนนี้ใช้เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และสิ่งจำเป็นต่างๆในการให้บริการผู้ป่วย

  ชื่อบัญชี  : กองทุนพัฒนาเพื่อ โรงพยาบาลฉลอง
  ธนาคาร   :  กรุงไทย สาขาภูเก็ต
  เลขบัญชี :  805-0-84344-0

**หากมีความประสงค์ต้องการใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐานการบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ งานธุรการโรงพยาบาลฉลอง ที่เบอร์โทร 076-384342  กด 4