โรงพยาบาลฉลอง เปิดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การตรวจวินิจฉัย คำปรึกษา และจ่ายยาตำรับที่มีกัญชาโดยแพทย์แผนไทย (วันที่ 22 มีนาคม 2564)

โรงพยาบาลฉลอง เริ่มเปิดให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2564  โดยทำการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และจ่ายยาตำรับที่มีกัญชาโดยแพทย์แผนไทย  ซึ่งกลุ่มอาการที่สามารถเข้ารับการรักษาได้ คือ อาการนอนไม่หลับ, หลับยาก, หลับไม่สนิท, เบื่ออาหาร, ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง, อาการปวดศีรษะไมเกรน, ท้องผูกเรื้อรัง และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทาง รพ. มีตำรับยาสมุนไพรที่ใช้ในคลินิกกัญชา 3 ตำรับ ดังนี้

  1. ตำรับยาศุขไสยาสน์
  2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ
  3. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น

ผู้ป่วยหรือผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่   คลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลฉลองจังหวัดภูเก็ต  (ห้องแพทย์แผนไทย) ชั้น 2 ตึก OPD  ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)   สอบถามเพิ่มเติม 076-384-342 ต่อ 3720 ในวันและเวลาราชการ