โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 สูตรไขว้ (เข็ม1 Sinovac + เข็ม2 AstraZeneca) เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน Covid-19 มาก่อนและอายุ 18 ปีขึ้นไป

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 สูตรไขว้ (เข็ม1 Sinovac + เข็ม2 AstraZeneca) เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน Covid-19 มาก่อนและอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่เข้ามารับวัคซีนต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์   www.ภูเก็ตต้องชนะ.com  เท่านั้น

วัน – เวลาให้บริการ วัคซีนที่ให้บริการ
16  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. เข็ม1 Sinovac
23  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. เข็ม1 Sinovac
25  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. เข็ม1 Sinovac
30  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. เข็ม1 Sinovac
* เข็ม2 AstraZeneca จะนัดวันฉีดหลังจากได้รับวัคซีนเข็ม 1 แล้ว

 

สถานที่รับวัคซีน :  

-ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก (สีฟ้า)

 

เอกสารที่ต้องเตรียม :   

– ผู้มีสัญชาติไทยและทะเบียนอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เตรียมบัตรประชาชน

– ผู้มีสัญชาติไทยแต่ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด เตรียมหนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการพักอาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

– กรณีต่างชาติ เตรียม Passport / ใบรับรองการทำงาน

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลฉลอง  หมายเลข 076-384342 ถึง 3  –>  กด 1 (ภาษาไทย) –> กด 2 (สายด่วน Covid)