โรงพยาบาลฉลอง พบปะเครือข่าย อสม.ตำบลฉลอง (วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563)

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 2563 “โรงพยาบาลฉลอง เข้าพบปะเครือข่าย อสม. ตำบลฉลอง” ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดนากก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อแนะนำทีมบริหารของ รพ.ฉลอง ในที่ประชุมอสม.ประจำเดือน และพูดคุยถึงศักยภาพ ในการให้บริการของรพ.ฉลอง เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนในการเข้ารับบริการ ตั้งแต่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และเพื่อให้เครือข่าย อสม.ในตำบลฉลองร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนย้ายสิทธิบัตรทองของ รพ.ฉลอง