โรงพยาบาลฉลอง พบปะเครือข่าย อสม.ตำบลกะรน (วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 )

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 “โรงพยาบาลฉลอง เข้าพบปะเครือข่าย อสม.ตำบลกะรน” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เพื่อแนะนำทีมบริหารของ รพ.ฉลอง ในที่ประชุมอสม.ประจำเดือนและพูดคุยถึงศักยภาพในการให้บริการของรพ.ฉลอง เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนในการเข้ารับบริการ เพื่อให้เครือข่าย อสม.ในตำบลกะรน ร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนย้ายสถานบริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563