โรงพยาบาลฉลอง พบปะเครือข่าย อสม.ตำบลราไวย์ (วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563)

เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 “โรงพยาบาลฉลอง เข้าพบปะเครือข่าย อสม.ตำบลราไวย์” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อแนะนำทีมบริหารของ รพ.ฉลอง ในที่ประชุมอสม.ประจำเดือนและพูดคุยถึงศักยภาพในการให้บริการของ รพ.ฉลอง เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนในการเข้ารับบริการที่ รพ.ฉลอง และเพื่อให้เครือข่าย อสม.ในตำบลราไวย์ ร่วมเป็นแกนนำในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนย้ายสถานบริการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563