โรงพยาบาลฉลอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลอง ด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

.      ในวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2564      โรงพยาบาลฉลอง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายใต้โครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลอง  ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และ นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ผู้กล่าวรายงานโครงการมาตรการองค์กรโรงพยาบาลฉลองด้านความปลอดภัยทางถนน.

โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต, แขวงทางหลวงจังหวัดภูเก็ต, โรตารี่สากล ภาค 3330, สนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.) จังหวัดภูเก็ต, ตำรวจ, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จำกัด (สาขาภูเก็ต) และ บริษัท โอดี้นิวส์ จำกัด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลพื้นฐาน ( data base ) ด้านความปลอดภัยทางถนน และ สร้างความตระหนัก การปฏิบัติวินัยจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจรของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฉลอง