โรงพยาบาลฉลองเข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง Risk Management” ร่วมกับโรงพยาบาลป่าตอง

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลฉลอง เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง Risk Management” ร่วมกับโรงพยาบาลป่าตอง
นำทีมโดย นพ.ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาฝ่ายการแพทย์ และแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ Back office
ทั้งนี้จะนำประเด็นสำคัญที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลฉลอง ต่อไป