โรงพยาบาลฉลองออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต

 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดภูเก็ต นำทีมโดย นพ.ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง  นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป พว.ภักตร์พิมพ์ จันทรโชตะ  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการให้บริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการมากที่สุด

ข้อมูลจาก: กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก  โรงพยาบาลฉลอง