โรงพยาบาลฉลองประชุมคณะกรรมการบริหาร ร่วม กับคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาล (วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 )

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 โรงพยาบาลฉลอง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลฉลอง  โดยมี คุณเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธาน ในการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. คุณสุรศักดิ์ รักญาติ อัยการอาวุโส
2. คุณโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.เขต 13
3. นายกสำราญ จินดาพล
4. นายกเทศบาลตำบลฉลอง นายกทวี ทองแช่ม
5. นายกเทศบาลตำบลกะรน
6. นายกอรุณ โสฬส นายกเทศบาลตำบลราไวย์
7. คุณจรุง เถาจันทร์ กำนันตำบลราไวย์
8. คุณวินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน
9. คุณสุจินต์ สงวนนาม
10. อาจารย์วิโรจน์ ตันติวิริยาภรณ์
11. อาจารย์เสทือน มุขดี
12. คุณสุชล ชอบดี สถานีวิทยุ
13. คุณโชคชัย องค์สันติภาพ
14. คุณวิชาญ สำแดงไพร์

และกรรมการบริหารของ โรงพยาบาลฉลอง เพื่อเสนอความก้าวหน้าของโรงพยาบลาฉลองที่ได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาล โดยได้แยกจากโรงพยาบาลศูนย์วชิระ ภูเก็ต ในวันที่ 1 ต.ค.2563 ในแง่ความพร้อม ของบุคลากร สถานที่ งบประมาณ เครือข่าย โดยมีประเด็นหารือดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลฉลอง
2. การขึ้นทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง ของประชากร 3 ตำบล ฉลอง ราไวย์ และกะรน.
3. การจัดตั้งมูลนิธิรพ.ฉลอง และมีการปรึกษาเรื่อง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ที่จะมีผลกระทบกับเนื้อที่ของ รพ.
4. เรื่องภาคประชาชนต้องการให้จัดตั้งคลินิกฟอกไตและเรื่องอื่น ๆ