โรงพยาบาลฉลองจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป (ประกาศวันที่ 9 พฤษภาคม 2564)

โรงพยาบาลฉลองจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป    ตามที่โรงพยาบาลได้ประกาศปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เนื่องจากบุคลากรหลายรายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจึงจำเป็นต้องทำการกักตัวตามแนวทางการควบคุมโรคและผลตรวจ Covid-19 ปรากฎว่าไม่พบเชื้อทุกราย   ทางโรงพยาบาลจึงสามารถกลับมาเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้ตามปกติ       แต่ในส่วนของงานทันตกรรม รพ.ฉลอง ยังคงเปิดให้บริการเฉพาะกรณีผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉินเท่านั้น  (Link รายละเอียดเพิ่มเติม)