แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 1 ถึง 4 ประจำเดือนเมษายน 2565 ทุกวันอังคาร-วันพุธ เวลา 14.00 น.

แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 1 ถึง 4 ประจำเดือนเมษายน 2565 ทุกวันอังคาร-วันพุธ เวลา 14.00 น.

*** โปรดดูข้อมูล แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็มตามที่ท่านได้รับการฉีดไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไป ***