แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1-Sinovac (Walk-In) และเข็ม2-4 Moderna (เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ ภูเก็ตต้องชนะ.com) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น.-14.30 น.

แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1-Sinovac (Walk-In) และเข็ม2-4 Moderna (เข็ม2-4 เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ ภูเก็ตต้องชนะ.com) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น.-14.30 น.

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค