แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1-Sinovac (Walk-In) และเข็ม2-4 Pfizer (เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ ภูเก็ตต้องชนะ.com) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.00 น.-14.00 น.

แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1-Sinovac (Walk-In) และเข็ม2-4 Pfizer (เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ ภูเก็ตต้องชนะ.com) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.00 น.-14.00 น.

 

*** โปรดดูข้อมูล แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็มตามที่ท่านได้รับการฉีดไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไป ***