แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1(Sinovac) และเข็ม2-4 (Pfizer) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ในวันอังคารที่ 3,10,17,24,31 เวลา 13.00 น.

แผนการให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 อายุ18ปีขึ้นไป เข็ม 1(Sinovac) และเข็ม2-4 (Pfizer) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันอังคารที่ 3,10,17,24,31 เวลา 13.00 น.-14.30น.   รับ Walk-In เฉพาะเข็ม 1 ส่วนเข็ม 2-4 ต้องลงทะเบียนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com

*** โปรดดูข้อมูล แนวทางการเว้นระยะห่างระหว่างวัคซีนแต่ละเข็มตามที่ท่านได้รับการฉีดไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไป ***