แผนการฉีดวัคซีน Covid-19 เดือน กรกฏาคม 2564 ของจังหวัดภูเก็ต (ประกาศวันที่ 16 กรกฏาคม 2564)

แผนการฉีดวัคซีน Covid-19 เดือน กรกฏาคม 2564 ของจังหวัดภูเก็ต