เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต (วันที่ 1 เมษายน 2564)

วันที่ 1 เมษายน 2564   เป็นวันแรกที่จังหวัดภูเก็ตทำการ Kick off นำวัคซีนล๊อตสอง 50,000 โดส ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทยอยฉีดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในวันนี้หน่วยฉีดสถานที่โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา ในความรับผิดชอบของ รพ.ฉลอง และ ทีมเสริมจาก รพ.วชิระภูเก็ต ได้ให้บริการวัคซีน COVID-19 แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 338 ราย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง, คณะเจ้าหน้าที่ รพ.ฉลอง และ รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ

ในการนี้ยังมีจิตอาสา เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการฉีดวัคซีน เช่น ฝ่ายปกครองตำบลกะรน, คุณอรทัย อายุพงศ์ อุปนายกสมาคมมัคคุเทสก์อันดามันและสมาชิกสมาคม, เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพ, เจ้าหน้าที่ อสม., นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และขอขอบคุณคุณประมุข พิสิษฐ์อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการโรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป และคุณธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รองประธานกรรมการในเครือกะตะกรุ๊ป ในการสนับสนุนสถานที่ในการให้บริการฉีดวัคซีนและอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการและจิตอาสาในครั้งนี้

ปัญหาส่วนใหญ่ในวันแรกๆ เนื่องจากระบบยังไม่เข้าที่จึงอาจทำให้ระบบการทำงานดำเนินไปอย่างล่าช้า ไม่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อการทำงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ