เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – (ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางราคากลาง รพ.ฉลอง

รายละเอียดคุณลักษณะ รพ.ฉลอง

ประกาศร่าง รพ.ฉลอง