เปิดให้บริการฉีดวัคซีนรอบเก็บตก เฉพาะท่านที่มีนัดฉีด Sinovac เข็มที่ 2 ของหน่วยฉีดโรงแรมกะรนออร์คิด แต่ยังไม่ได้ฉีดตามนัด (ประกาศวันที่ 9 กรกฏาคม 2564)

ประกาศ
โรงพยาบาลฉลอง เปิดให้บริการฉีดวัคซีนรอบเก็บตก เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 จากหน่วยฉีดโรงแรมกะรนออร์คิด แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 ตามวันนัด สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนได้ที่ ห้องฉีดยาทำแผล ชั้น 1 ตึกผู้ป่วยนอก(สีฟ้า) โรงพยาบาลฉลอง

หมายเหตุ: ผู้รับบริการกรุณานำใบนัดและบัตรประชาชน/Passport มาแสดงเพื่อรับบริการฉีดวัคซีน