เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวนจำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2564 ในเวลาราชการ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

โรงพยาบาลฉลอง  เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์    ฟรีสำหรับประชาชนทั่วไป   จำนวนจำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2564  (ในเวลาราชการ)  หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ข้อดีของการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ช่วยสร้างภูมิต้านทาน ,ลดการเจ็บป่วย / ความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลฉลอง  หมายเลข 076-384342 ถึง 3  –>  กด 1 (ภาษาไทย) –> กด 3709