ออกหน่วยปฐมพยาบาล หน้าสถานีตำรวจฉลอง ในกิจกรรมวิ่ง Phukethon 2020 21KM. (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563)

.                                   เมื่อเวลาเช้ามืด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563    โรงพยาบาลฉลอง ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล หน้าสถานีตำรวจฉลองในกิจกรรมวิ่ง Phukethon 2020 ระยะทาง 21 KM.