ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ. หาดในหานในกิจกรรมวิ่ง Phukethon 2020 5KM. (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563)

.              เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563    โรงพยาบาลฉลอง ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลที่หาดในหาน   ในกิจกรรมวิ่ง Phukethon 2020 ระยะทาง 5 KM.