ออกหน่วยบริการเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และแจกถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับประชาชนและเยาวชน