สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 ตามการนัดที่โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ตแอนด์สปา ช่วงวันที่ 22-30 เมษายน 2564 ให้เข้ามาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลฉลองในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ประกาศวันที่ 4 พ.ค. 2564)

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน Covid-19 เข็มที่ 2 ตามการนัดที่โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ตแอนด์สปา ช่วงวันที่ 22-30 เมษายน 2564 ให้เข้ามาฉีดที่โรงพยาบาลฉลอง  ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00 – 15.00 น.  ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลฉลอง (รพ.เปิดให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้ฉีดตามนัดเท่านั้น  บริการอื่นๆยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้)