สร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน “เติมรัก ปันสุข” รพ.ฉลอง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นพ.ปฏิพล หอมหวล รอง ผอ. รพ.ฉลอง และบุคลากร รพ.ฉลอง จัดกิจกรรม“เติมรัก ปันสุข” (Care D Corner) ตามนโยบาย “กระทรวงสาธารณสุข สร้างสุข เติมรักษ์ โอบอุ้มสังคมไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 14 ก.พ. 2567 วันแห่งความรัก และโอบอุ้มสังคมไทย” สร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในวันแห่งความรักและวันต่อ ๆ ไป รพ.ฉลอง ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมส่งมอบความปราถนาดีได้ที่ตู้ “เติมรัก ปันสุข” ณ จุดประชาสัมพันธ์อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ฉลอง