สปสช.เขต11 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อม รพ.ฉลอง (วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563)

เมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลฉลองได้รับการประเมินความพร้อมในการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป และหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต ประเมินโดยทีม สปสช.เขต11 ผู้เข้าร่วมประเมินประกอบด้วย รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพรูปแบบ และบริการ สสจ.ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ภูเก็ต, ทีมบริหารรพ.ฉลอง และ ผอ.รพ.ในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 4 โรงพยาบาล (รพ.วชิระ,รพ.ป่าตอง,รพ.ถลาง และ รพ.ฉลอง)