วัคซีนไม่ใช่สูตรสำเร็จให้หายจากโรค หรือยับยั้งการระบาด ฉีดแล้ว ยังคงต้องเข้มมาตรการ D-M-H-T-T-A

 

วัคซีนไม่ใช่สูตรสำเร็จให้หายจากโรค หรือยับยั้งการระบาด ฉีดแล้วยังคงต้องเข้มมาตรการ D-M-H-T-T-A

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดและปฎิบัติการตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสจุดเสี่ยงที่สัมผัสร่วมกันบ่อยๆ หากสัมผัสแล้วควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์โดยเร็ว เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว

สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ 

  • D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
  • M : Mask wearing สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • H : Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ
  • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการ
  • T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19
  • A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฉลอง

เปิดให้บริการ ตรวจแบบ ATK เฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง (HRC) ฟรี    และ ตรวจแบบ rt-PCR เพื่อ Confirm ผล ฟรีเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ตรวจ ATK ได้ผลบวก  ให้บริการตรวจทุกวัน  1 รอบ เวลา 10.00 น.