รู้จักกับ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส ในกลุ่มที่มีอาการซึ่งขึ้นกับการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนแตกต่างกัน