รพ.ฉลอง ให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 โดยการลงทะเบียนผ่าน www.ภูเก็ตต้องชนะ.com เท่านั้น วันละ 42 ราย ในวันที่ 5,12, 20, 27 เมษายน 2565