รพ.ฉลอง ให้บริการฉีดวัคซีน Aztrazeneca เฉพาะเข็ม3,4 วันละ 20 ราย แบบ Walk-In ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00น.

รพ.ฉลอง ให้บริการฉีดวัคซีน Aztrazeneca  เฉพาะเข็ม3,4 วันละ 20 ราย แบบ Walk-In  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00น.

*กรณีมารับวัคซีนเข็ม 3 ต้องได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564

*กรณีมารับวัคซีนเข็ม 4 ต้องได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564