รพ.ฉลอง เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 2 วันแรก ณ หน่วยบริการโรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2564)

วันนี้ 22 เมษายน พ.ศ.2564    รพ.ฉลอง ร่วมกับ รพ.สต. เทศบาล ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชมรมมัคคุเทศก์ บริษัท  ร่มโพธิ์ Property อสม. และจิตอาสาอื่น ๆ ในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน และ ต.ราไวย์  เริ่มให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 เป็นวันแรก จำนวน 1,119 ราย และ นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต, คุณยงยุทธ ส่องรอบ รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านการอำนวยการ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ทาง รพ.ฉลอง และทีมงานที่มาร่วมกันทำงานทุกคน  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น สถานที่, อาหารและเครื่องดื่มจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินงานครั้งนี้