รพ.ฉลอง เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 2 ร่วมกับ รพ.สต. ,เทศบาล, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, ชมรมมัคคุเทศก์, บริษัทร่มโพธิ์ Property, อสม. และจิตอาสาต่างๆ ที่โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564      นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลองและเจ้าหน้าที่  รพ.ฉลอง ร่วมกับ รพ.สต. เทศบาล ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ชมรมมัคคุเทศก์ บริษัทร่มโพธิ์ Property อสม. และจิตอาสาอื่น ๆ ในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน และ ต.ราไวย์ ประชุมวางแผน ทบทวนแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 22 – 30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอก 3 ของจังหวัดภูเก็ต โดยตระหนักให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามหลัก D–M–H–T–T และจัดเตรียมวัสดุสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ จนท.และประชาชน