รพ.ฉลอง เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน COVID –19 เข็มที่2 ซึ่งจะให้บริการในวันที่ 22 – 30 เมษายน 2564 ณ. โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา (วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 )

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564   นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง และเจ้าหน้าที่  ของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผน ทบทวนแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ในวันที่ 22 – 30 เมษายน 2564 ซึ่งจะให้บริการประชาชน ณ. โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอก 3 ของจังหวัดภูเก็ต โดยตระหนักให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการระบาด เว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามหลัก D–M–H–T–T