รพ.ฉลอง ศึกษาดูงาน TB/ARV Clinic และระบบงาน ENV โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลฉลองนำโดย นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมทั้งทีมสหวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลองศึกษาดูงาน TB/ARV Clinic และระบบงาน ENV โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา โดยมีทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ชินกุลพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ เป็นผู้ต้อนรับ

ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานภายในโรงพยาบาล ช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษางานแบ่งกลุ่มตามความรับผิดชอบโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล

หลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลฉลองร่วมกันสรุปความรู้ ความประทับใจ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สามารถนำกลับไปพัฒนาโรงพยาบาลฉลองในอนาคต