รพ.ฉลอง รับมอบเงินบริจาค 300,000 สนับสนุน ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. บริษัท เด็ก ซั่ว เต้ง จำกัด ได้บริจาคเงิน 230,000 บาท และนายวิวัฒน์ เอี่ยวเล็ก ได้บริจาคเงิน 70,000 บาท ให้แก่ทางโรงพยาบาลฉลอง เพื่อสนับสนุนห้องพักผู้ป่วยพิเศษของทางโรงพยาบาลฉลอง โดยมีนายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง รอง ผอ.รพ.ฉลอง เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินบริจาค รพ.ฉลอง ขอขอบคุณในเจตนาของท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้คุณงามความดีที่ท่านกระทำมา ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและคณะทำงาน จงประสบสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปราถนาทุกประการ