รพ.ฉลอง ฉีดวัคซีน COVID – 19 เข็มที่ 2 เป็นวันที่ 6 ณ หน่วยบริการโรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 )

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564  รพ.ฉลอง ร่วมกับ รพ.สต. เทศบาลทั้ง 3 ตำบล (ฉลอง กะรน ราไวย์) ตำรวจ  ฝ่ายปกครองทั้ง 3 ตำบล สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน บริษัท ร่มโพธิ์ Property อสม. และจิตอาสาอื่น ๆ ในพื้นที่ ต.ฉลอง ต.กะรน และ ต.ราไวย์ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 เป็นวันที่หก  โดยวันนี้ได้ฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนเป็นจำนวน 1,064 ราย รวมยอดสะสม 6 วันเป็นจำนวน  6,426 ราย  ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนสถานที่ อำนวยความสะดวก อาหารและเครื่องดื่มจาก โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา, ร้านพิมพ์, Nikorn Marine และสมาคม 13 องค์กร  รวมถึงเทศบาลกะรน ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานที่ หลังเสร็จสิ้นภารกิจฉีดวัคซีนในทุกวัน