รพ.ฉลอง จัดพิธีเปิดห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.19 น. ทางโรงพยาบาลฉลอง ได้จัดพิธีเปิดห้องพิเศษอาคารผู้ป่วยใน 7 ชั้น โดยมี นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการแพทย์ นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายธราธิปป์ ธำรงค์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฉลอง ร่วมเปิดพิธีการดังกล่าว