รพ.ฉลอง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.ฉลอง และนำเสนอการปฏิบัติงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงพยาบาลฉลอง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลฉลอง โดยมี นายเรวัต อารีรอบ เป็นประธานคณะกรรมการ นายสุรศักดิ์ รักญาติ และ
นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นที่ปรีกษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง ผู้แทนนายกเทศมนตรี ต.ฉลอง,ราไวย์,กะรน ร่วมกับ ผู้แทนกำนันทั้ง 3 ตำบล ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 และตัวแทนภาคประชาชนโดยมี นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง และคณะกรรมการบริหาร รพ.ฉลอง ร่วมนำเสนอการปฏิบัติงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา แผนยุทธศาสตร์ รพ. 5 ปี (66-70) หารือแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอาคารห้องตรวจผู้ป่วยนอก (คลินิกเฉพาะทาง) การปรับปรุงห้องผ่าตัด การขอจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ยูนิตและหารือการจัดงานเปิด รพ. อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ม.ค. 67 (วันเกิด รพ.)