รพ.ฉลองจัดประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PTC ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด Pharmaceutical Therapeutic Committee (PTC) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ

การประชุมในครั้งนี้มีเป้าหมายหรือแนวทางการดำเนินงานของ PTC ในปีงบ 67 รวมทั้งการพิจารณาแผนจัดซื้อยา มูลค่ายาคงคลังและผลการดำเนินงานในปีงบ 66 นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายการยาเสนอเข้าใหม่ เสนอยาทดแทน เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ณ ห้องประชุมฉลอง