ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ร่วมงานโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน World Day of Remembrance for road Traffic victims

นพ.ชูชาติ ผอ.รพ.ฉลอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน โรตารี่สากลภาค 3330 ร่วมงานโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน World Day of Remembrance for road Traffic victims วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชูชาติ นิวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน โรตารี่สากล ภาค 3330 พร้อมทั้ง พว.ธราธิปป์ ธำรงค์ หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลฉลอง และหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ โรงพยาบาลฉลอง เข้าร่วมงานโลกรำลึกผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน World Day of Remembrance for road Traffic victims ในฐานะประธานจัดงาน โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ รำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อรณรงค์ป้องกันการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน ภายในงานมีศูนย์ฮอนด้าและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 5 แห่ง และมีสโมสรโรตารี่เป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม