ผอ.รพ.ฉลอง ร่วมต้อนรับการเยี่ยมชมจากคณะ Asian Health Literacy Association ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ชั้น 2

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.40 น. นพ.บรรชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง และน.ส.วิลาวัลย์ รงค์สกุล ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลฉลอง ร่วมต้อนรับคณะ AHLA (Asian Health Literacy Association) ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ชั้น 2 ระหว่างการมาเยือนของคณะ ทางอนามัยเฉลิมพระเกียรติได้นำเสนอโครงการการดูแลแม่เเละเด็ก บรรยายกาศระหว่างการนำเสนอเป็นไปอย่างผ่อนคลาย มีการตั้งคำถามและตอบผ่านล่ามแปลภาษา
เวลา 15.15 น.โดยประมาณ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง ได้นำเสนอข้อมูลด้านอุบัติเหตุภายในจังหวัดภูเก็ตถึงอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรบนท้องถนน ซึ่งได้จัดทำเป็นโครงการให้ประชาชนตระหนักรู้ปัญหาอุบัติเหตุจราจร การพัฒนาระบบป้องกันอุบัติเหตุจราจรในชุมชน รวมถึงการให้ความรู้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอ Platform Traffy Fondue ซึ่งเป็นช่องทางเชื่อมต่อคนโดยตรง 119 หน่วยเผชิญเหตุ – 28 หมวดปัญหา
หลังจบการนำเสนอ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยซึ่งตามมาในภายหลังได้มอบของที่ระลึกเป็นของขวัญให้แก่นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา และน.ส.วิลาวัลย์ รงค์สกุล บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดี