ประชุม Warfarin Video Conference  ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางการใช้ยาที่เหมาะสมและความปลอดภัยของผู้ป่วย


วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565     นายแพทย์ปฏิพล หอมหวน รองผู้อำนวยการ รพ.ฉลอง    เป็นประธานการประชุม Warfarin Video Conference  พร้อมทั้งบุคลากรทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ Anticoagulant team รพ.วชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 2 รพ.ฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยหัวข้อหลักในการประชุมเกี่ยวกับการใช้ยา Warfarin ร่วมกันหาแนวทางการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค