กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลฉลอง ร่วม ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 ของจังหวัดภูเก็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมพระแทว (ชั้น5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   ทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลฉลอง ได้ส่งคณะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุนการใช้กัญชาและกัญชงทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ต่อไป