ประกาศเรื่องการตรวจ ATK สำหรับผู้เฝ้าคนไข้ และผู้เยี่ยมไข้

เรียนผู้รับบริการ รพ.ฉลอง ทุกท่านทราบ
หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลฉลอง
มีการปรับเรื่องการตรวจ ATK สำหรับผู้เฝ้าไข้ และผู้เยี่ยมไข้
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 65 เป็นต้นไป

1. อนุญาต ให้มีผู้เฝ้าไข้ได้ เตียงละไม่เกิน 1 คน โดยผู้เฝ้าไข้ ต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบ
ในวันแรกที่มาเฝ้าไข้ (สามารถตรวจด้วยตนเองได้)
โดยถ่ายรูปหน้าตนเองคู่กับผลตรวจ ATK
2. หากมีการเปลี่ยนผู้เฝ้าไข้ ให้ตรวจ ATK ตามแนวทางข้อ 1
3. อนุญาตให้เยี่ยมไข้ตามเวลาได้ ทีละ 1 คน
โดยผู้เยี่ยมไข้ ต้องมีผลตรวจ ATK ตามแนวทางเหมือนข้อ 1
4. ห้ามผู้เยี่ยมไข้ ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเข้าเยี่ยมผู้ป่วย
5. ห้ามผู้เฝ้าไข้ ที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฝ้าไข้ผู้ป่วย
6. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าเยี่ยมผู้ป่วย
ขอขอบคุณค่ะ